E-TMGD
[layerslider id="1"]

[tabs style="tabs-left" theme=dark] [tab title="TMGD EĞİTİMLERİ" icon=""] T.C. Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı’ndan aldığımız yetkilerle Türkiye'nin pek çok bölgesinde Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerimizi veriyoruz.

2015 itibariyle ülkemizde yaklaşık 50 bin TMGD’ye ihtiyaç duyulmaktadır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı persuasive speech topics easy Hakkında Tebliğ’in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarına, görev ve sorumluluklarına açıklık getirilmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak isteyenlerin lisans mezunu olmaları ve UDHB tarafından yetkilendirilen eğitim kurumlarından 49 saatlik TMGD eğitimini alarak sonrasında bakanlığın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli evraklar:

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • 2 adet vesikalık fotoğraf
  • Lisans diplomasının noter onaylı fotokopisi
  • Adli sicil belgesi (E-Devlet’ten alınabilir)

[/tab] [tab title="Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi" icon=""] 22 Şubat 2010 tarihinde imzalayarak taraf olduğumuz ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması) vesilesiyle ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’ye göre tehlikeli madde ile iştiraki yıllık net 50 ton ve üzeri olan işletmeler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadır.

Bu süreçte firmalara destek olarak yasal düzlemde problemlerle karşılaşmama ve vakitlerini en verimli şekilde değerlendirme imkânı sunuyoruz. [/tab] [tab title="TMGD Eğitiminin Amacı ve Şartları" icon=""] Doğayı ve insanı korumaya katkı sağlama prensibimiz doğrultusunda Alsancak Akademi olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan aldığımız yetkiyle TMGD - Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimlerimizi veriyoruz.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ’in 22.05.2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesiyle

TMGD – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilme şartlarına, görev ve sorumluluklarına açıklık getirilmiştir.

[/tab] [tab title="TMGD Eğitimine Kimler Katılabilir?" icon=""] Üniversitelerin dört yıllık lisans bölümlerinden mezun olan herkes TMGD eğitimlerine katılabilir.

Özellikle tehlikeli maddelerin üretim, taşıma, depolama, elleçleme, ambalajlama, yükleme ve boşaltılmasında chiefessays.net rol sahibi kurumların çalışanları, iş güvenliği uzmanları, çevre mühendisleri başta olmak üzere mühendisler ve yeni bir sektörde iş imkânına sahip olmak isteyen eski ya da yeni mezunlar…

[/tab] [tab title="TMGD Eğitimi İçeriği" icon=""]

Eğitimlerde her bir ders saatinin süresi 50 dakika olacak şekilde, günlük ders programı 3 ders saatinden az, 7 ders saatinden fazla olamaz.

Eğitimin müfredatı ADR ve tebliğde açıkça belirlenmiştir.

[/tab] [tab title="TMGD Olabilme Şartları" icon=""]

Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak · Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak ·

Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak ·

Yetki sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak · Bakanlığın yapacağı sınavda en az 70 puan alarak başarılı olmak

[/tab] [tab title="Diğer Bilgiler" icon=""]

Bir TMGD en fazla 5 firmaya danışmanlık yapabilir. TMGD’ler ADR’de yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimi almak zorundadırlar.

TMGD sertifikası 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifikanın geçerlilik süresi, sertifika sahibinin sertifikanın geçerliliği bitmeden önceki son yılda sınava girip, sınavı geçmesi halinde 5 yıl süre ile uzatılabilir.

TMGD sertifikası almak için gerekli olan Uygulamalı Yangın Söndürme Eğitimi Katılım Belgesi (İtfaiye/MEB onaylı) eğitim ücretine dâhildir. Sınav öncesi tekrar eğitimleri ve deneme sınavları eğitim ücretine dâhildir. Eğitim sürecinde ve sınavda kullanabileceğiniz eğitim materyalleri eğitim ücretine dâhildir. [/tab] [/tabs]

Başlık

Araç çubuğuna atla